COVID19Europa

Toegang tot COVID-19 vaccins waarborgen – compensatie & aansprakelijkheid

Als ik deze brief zo lees dan kan ik in ieder geval concluderen dat iedereen wel degelijk op de hoogte was van de risico's, op gezondheid maar ook op het rechtssysteem.

Als ik deze brief zo lees dan kan ik in ieder geval concluderen dat iedereen wel degelijk op de hoogte was van de risico’s, op gezondheid maar ook op het rechtssysteem.

 1. De COVID-19 pandemie is een ongekende volksgezondheids- en economische crisis.
 2. Massale immunisatie is de enige manier om de crisis aan te pakken. Een vaccinatieaanpak zal echter alleen op zijn effectiefst zijn als deze dringend beschikbaar is; de normale ontwikkelingstijden van 5-10 jaar zijn simpelweg niet acceptabel in het licht van deze crisis. Bedrijven moeten daarom dringend werken aan de ontwikkeling van wereldwijd toegankelijke vaccins.
 3. Bedrijven gaan de uitdaging aan, werken hard om de ontwikkelingstijden te verkorten, nieuwe technologieën in te zetten, de productie op te schalen en samen te werken met overheden en internationale gezondheidsorganisaties voor inkoop en implementatie.
 4. Er zal geen compromis worden gesloten over de kwaliteit en veiligheid van de goedgekeurde vaccins. Alle bedrijven en gezondheidsautoriteiten zijn daarmee in lijn.
 5. Maar de snelheid en schaal van de ontwikkeling en uitrol betekenen wel dat het onmogelijk is om dezelfde hoeveelheid onderliggend bewijs te genereren dat normaal gesproken beschikbaar zou zijn door uitgebreide klinische proeven en zorgverleners die ervaring opdoen naarmate ze de producten in de loop van de tijd gebruiken. Dit brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee.
 6. Sommige personen zullen waarschijnlijk ook bijwerkingen ondervinden na immunisatie. Zelfs als dergelijke gebeurtenissen mogelijk niet gerelateerd zijn aan de vaccins, kunnen dergelijke gebeurtenissen in combinatie met de enorme omvang van het vaccinatieprogramma en de publieke aandacht voor Covid19 leiden tot talrijke schadeclaims.
 7. Er is dus een aanzienlijk risico op aansprakelijkheidsprocedures, niet alleen voor bedrijven, maar voor iedereen die betrokken is bij onderzoek, ontwikkeling, distributie en toediening van de vaccins, inclusief zorgverleners en overheden.
 8. Nog belangrijker is dat hoewel gewonde individuen of hun families normaal gesproken compensatie kunnen zoeken via rechtszaken, dit kostbaar is, de resultaten onzeker zijn en het proces langdurig is. Die onzekerheid en complexiteit kunnen de effectiviteit van deze en toekomstige vaccinatiecampagnes bedreigen.
 9. We moeten ons concentreren op het zo snel mogelijk en op wereldwijde schaal krijgen van Covid19-vaccins. We moeten vermijden afgeleid te worden en tijd te verliezen met langdurige en kostbare rechtszaken, die waarschijnlijk geen adequate compensatie zullen bieden waar het nodig is.
 10. In plaats daarvan pleiten we voor een gemakkelijk toegankelijk, transparant en uitgebreid systeem van schadevergoeding zonder schuldvrastelling en zonder tegenstand, en een vrijstelling van burgerlijke aansprakelijkheid om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen worden beschermd tegen potentieel zeer ontwrichtende en verwoestende financiële risico’s van rechtszaken. Wij zijn van mening dat dit van cruciaal belang is, voor de industrie, zorgprofessionals en overheden, voor een succesvolle vaccinatieaanpak van de pandemie.

  European vaccine memo

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *