Europa

Voor een bedrag van 76 miljoen euro staat de Duitse overheid toe dat asielzoekers rechtstreeks per vliegtuig naar binnen komen.

Vandaag arriveren asielzoekers comfortabel in Duitsland. Sommigen komen het land binnen via het openbaar vervoer, anderen worden zelfs rechtstreeks naar Duitsland gebracht met het vliegtuig door de federale regering - en dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Vandaag arriveren asielzoekers comfortabel in Duitsland. Sommigen komen het land binnen via het openbaar vervoer, anderen worden zelfs rechtstreeks naar Duitsland gebracht met het vliegtuig door de federale regering – en dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

BERLIJN. De Duitse regering heeft de afgelopen vijf jaar bijna 20.000 asielzoekers rechtstreeks naar Duitsland gevlogen. Alleen al vorig jaar waren dit bijna 4.500 mensen, volgens het antwoord van het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken op een verzoek van AfD-parlementslid Stephan Brandner, dat beschikbaar is voor JUNGE FREIHEIT.

“Het betreft mensen die bescherming nodig hebben en in principe geen asielprocedure in Duitsland doorlopen,” staat er in het document. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken baseert zich op de Verblijfswet. Paragraaf 23 (1) luidt: “De hoogste autoriteit van een deelstaat kan, om redenen van internationaal recht, humanitair recht of ter bescherming van de politieke belangen van de Bondsrepubliek Duitsland, bevelen dat vreemdelingen uit bepaalde landen of bepaalde groepen vreemdelingen een verblijfsvergunning krijgen.”

Duitsland betaalt vrijwel alles voor asielzoekers De meesten van hen komen uit Syrië. Andere landen van herkomst zijn Zuid-Soedan, Jemen, de Democratische Republiek Congo, Eritrea en Somalië. Van hen waren er 12.022 minderjarig op het moment van toelating. Dit is het hoogste aantal mensen dat sinds 2021 naar de Bondsrepubliek Duitsland is gevlogen.

Bijzonder opvallend: Blijkbaar beschouwde de federale regering mannen vaker als mensen die bescherming nodig hebben dan vrouwen. Vorig jaar werden bijvoorbeeld meer mannelijke migranten dan vrouwelijke migranten naar Duitsland gebracht.

AfD-politicus Brandner pleit voor uitzettingen In totaal kostten deze toelatingscampagnes per vliegtuig de Duitse staat ongeveer 2017,2022,76 euro van 433 tot 000. De kosten omvatten niet alleen de reis- en verblijfskosten, maar ook de directe kosten van de toelatingsprocedure, medische onderzoeken, tolken in het buitenland, accommodatie en oriëntatiecursussen. Hierbij zijn de kosten die migranten maken tijdens hun verblijf in Duitsland nog niet inbegrepen.

Voor AfD-politicus Brandner tonen deze cijfers opnieuw aan: Het is geen samenzweringstheorie dat de federale regering asielzoekers laat vliegen, maar een feit. “Alleen al in 2022 kwamen bijna 4.500 mensen op deze manier naar Duitsland. Alleen al aan het vliegen werd bijna 80 miljoen euro besteed,” vertelde hij aan JUNGE FREIHEIT. “Maar dat is zeker niet het einde van het verhaal: de volledige kosten beginnen pas op dit punt – er zijn vele tientallen miljarden euro’s die het multiculturele waanzin ons elk jaar kost. Dit moet onmiddellijk stoppen. En uitzettingen moeten ook onmiddellijk beginnen.” (zit)

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *