EU Nieuws Sites + Alternatief Nieuws

Alternatieve Nieuws Sites:

Netwerk Corruptie:

 1. OLAF – European Anti-Fraud Office: OLAF onderzoekt fraude tegen de EU-begroting, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en ontwikkelt beleid tegen fraude.
 2. Europol: Europol is het agentschap van de Europese Unie voor rechtshandhaving. Het ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde vormen van criminaliteit.
 3. Anti-Corruption Research Network: Een interdisciplinaire, nationale en culturele benadering om samen te werken aan het presenteren van innovatieve benaderingen in corruptie- en anticorruptieonderzoek.
 4. Transparency International: Deze wereldwijde beweging werkt in meer dan 100 landen om het onrecht van corruptie te beëindigen door transparantie, verantwoording en integriteit te bevorderen.
 5. Organized Crime and Corruption Reporting Project: Nieuws over corruptie en georganiseerde misdaad door een wereldwijd netwerk van onderzoeksjournalisten.
 6. International Consortium of Investigative Journalists: Het ICIJ is een wereldwijd netwerk van 280 onderzoeksjournalisten in meer dan 100 landen die samenwerken aan diepgaande onderzoeksverhalen.
 7. Network of Corruption Prevention Authorities: Het netwerk heeft als doel de inspanningen te verenigen om de systematische verzameling, het beheer en de uitwisseling van informatie onder anticorruptieautoriteiten te verbeteren.
 8. European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building: Dit centrum doet onderzoek naar corruptie en de opbouw van de staat in Europa.
 9. INTERPOL: INTERPOL stelt politie in onze 194 lidstaten in staat om samen te werken om internationale misdaad te bestrijden.
 10. United Nations Office on Drugs and Crime: De missie van UNODC is bij te dragen aan wereldwijde vrede en veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling door de wereld veiliger te maken van drugs, misdaad, corruptie en terrorisme.
 11. Investigative Reporting Project Italy: Een onderzoeksproject dat zich richt op onderzoeksjournalistiek en corruptie in Italië en andere delen van Europa.
 12. The Signals Network: Een non-profitorganisatie die zich richt op het beschermen van klokkenluiders en het bevorderen van transparantie en verantwoording.
 13. Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights: Een organisatie die zich inzet voor transparantie, digitale rechten en de bestrijding van corruptie.
 14. eLab Europe: Een Europees laboratorium voor innovatie en onderzoek dat zich bezighoudt met maatschappelijke uitdagingen, waaronder corruptiebestrijding.
 15. CORRECTIV: Een onafhankelijke non-profitorganisatie die onderzoeksjournalistiek en data-analyse gebruikt om corruptie en misstanden aan het licht te brengen.
 16. Corporate Europe Observatory: Een onderzoeksgroep die zich richt op de invloed van bedrijven en lobbygroepen op het beleid van de Europese Unie, inclusief kwesties met betrekking tot corruptie.
 17. The Good Lobby: Een organisatie die zich inzet voor maatschappelijk engagement en belangenbehartiging, inclusief het aanpakken van corruptie en het bevorderen van transparantie.
 18. European Public Law Organization: Een internationale organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van de rechtsstaat en goed bestuur in Europa, inclusief het bestrijden van corruptie.
 19. Tax Justice Network: Een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor het aanpakken van belastingontduiking en financiële corruptie, inclusief binnen Europa.
 20. European Institute for Crime Prevention and Control: Een instituut dat zich bezighoudt met onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van misdaadpreventie en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, inclusief corruptie.
 21. Global Financial Integrity: Een onderzoeks- en belangenorganisatie die zich richt op het blootleggen van illegale geldstromen en financiële corruptie wereldwijd, inclusief binnen Europa.
 22. The Investigative Dashboard: Een platform dat journalisten en onderzoekers helpt bij het verzamelen en analyseren van gegevens voor onderzoeksjournalistiek, inclusief corruptie-onderzoek.
 23. Corruption Research Group: Een onafhankelijke onderzoeksgroep die zich toelegt op het bestuderen van corruptie en het bevorderen van transparantie en integriteit.
 24. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP): Een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten dat zich richt op het onderzoeken en rapporteren van corruptie en georganiseerde misdaad wereldwijd, inclusief binnen Europa.
 25. The Whistle: Een platform voor klokkenluiders dat helpt bij het blootleggen van misstanden en corruptie in Europa.
 26. Gongos Research: Een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich richt op het analyseren van corruptie en beleidskwesties binnen Europa.
 27. European Anti-Corruption Academy (EACA): Een internationale academie die opleidingen en trainingen biedt op het gebied van corruptiebestrijding en integriteit.
 28. Anti-Corruption International (ACI): Een non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van anticorruptie-initiatieven en het ondersteunen van onderzoekers en activisten in Europa.
 29. European Network of Law Enforcement Ethics Practitioners (ENLETS): Een netwerk van ethische professionals in rechtshandhaving die samenwerken om corruptie binnen de rechtshandhaving in Europa aan te pakken.
 30. Investigative Journalists for Europe (IJ4EU): Een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten die zich richten op het onderzoeken van corruptie en misstanden binnen Europa.
 31. European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF): Een organisatie die zich inzet voor persvrijheid en de bescherming van journalisten die onderzoek doen naar corruptie en misbruik van macht.
 32. Center for the Study of Democracy (CSD): Een denktank in Bulgarije die onderzoek doet naar corruptie, georganiseerde misdaad en institutionele hervormingen in Europa.
 33. The Rule of Law Research Center (RoLRC): Een onderzoeksinstituut in Bulgarije dat zich richt op de rechtsstaat, de bestrijding van corruptie en juridische hervormingen in Europa.
 34. European Centre for Anti-Corruption Research and Education (ECACRE): Een Europees centrum dat zich bezighoudt met het onderzoeken en bestrijden van corruptie en het bevorderen van integriteit en transparantie.
 35. Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM): Een onderzoekscentrum in het Verenigd Koninkrijk dat zich richt op de economische en sociale gevolgen van migratie, inclusief kwesties van corruptie en georganiseerde misdaad.
 36. Eurodad (European Network on Debt and Development): Een netwerk van organisaties in Europa dat zich richt op het aanpakken van schuldproblemen, corruptie en ongelijkheid.
 37. Transparency International – Defence and Security Programme: Een programma van Transparency International dat zich richt op corruptie in de defensie- en veiligheidssector in Europa.
 38. EurAc – The European Anti-Corruption Initiative: Een Europees initiatief dat zich toelegt op het bestrijden van corruptie en het bevorderen van goed bestuur in Europa.
 39. European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG): Een onderzoekscentrum dat zich richt op economisch bestuur, financiële regulering en de bestrijding van corruptie binnen Europa.
 40. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA): Een internationale organisatie die zich inzet voor democratie en verkiezingsintegriteit, inclusief het bestrijden van corruptie in Europa.
 41. Center for Media, Data and Society (CMDS): Een onderzoekscentrum dat zich richt op media-integriteit, gegevensbescherming en digitale rechten, inclusief onderzoek naar corruptie in de media in Europa.
 42. Global Initiative Against Transnational Organized Crime: Een wereldwijd initiatief dat zich richt op de bestrijding van transnationale georganiseerde criminaliteit, inclusief corruptie, in Europa en andere regio’s.
 43. International Center for Transitional Justice (ICTJ): Een organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van rechtvaardigheid en verantwoording bij overgangsprocessen, inclusief het aanpakken van corruptie in post-conflictgebieden in Europa.
 44. Corporate Europe Observatory: Een onderzoeks- en campagnegroep die zich richt op het blootleggen van de invloed van bedrijven op het Europese beleid en het bevorderen van transparantie.
 45. Transparency International EU: De Europese tak van Transparency International, een wereldwijde beweging tegen corruptie. Ze houden toezicht op lobbyactiviteiten en pleiten voor meer transparantie en integriteit in het Europese beleidsproces.
 46. ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation): Een coalitie van Europese organisaties die zich inzetten voor meer transparantie, verantwoording en ethische regulering van lobbypraktijken in Europa.
 47. LobbyFacts: Een database die informatie verstrekt over lobbyisten en lobbygroepen die actief zijn in de Europese Unie, inclusief financiële gegevens en contactinformatie.
 48. EU Integrity Watch: Een online platform dat de transparantie van lobbyactiviteiten in de Europese Unie bevordert en informatie verstrekt over de banden tussen lobbyisten en Europese beleidsmakers.
 49. Follow the Money EU: Een platform dat de financiële stromen en invloed van lobbyisten in de Europese Unie onderzoekt en in kaart brengt.
 50. Spinwatch: Een onafhankelijke onderzoeksgroep die zich bezighoudt met het volgen en analyseren van lobbypraktijken en de invloed van de lobby-industrie in Europa.
 51. LobbyControl: Een Duitse non-profitorganisatie die pleit voor transparantie en controle op lobbyactiviteiten, zowel op nationaal als Europees niveau.
 52. ALTER-EU Lobby Planet: Een interactieve gids die informatie biedt over de lobbyactiviteiten van grote bedrijven en lobbygroepen in de Europese Unie.
 53. The LobbyFacts Data Hub: Een databank met uitgebreide gegevens over lobbyisten, lobbygroepen en lobby-uitgaven in de Europese Unie.
 54. CEOx (Corporate Europe Observatory Exposed): Een platform dat inzicht biedt in de invloed van grote bedrijven en lobbygroepen op het Europese beleid.
 55. Corporate Lobbying in the European Union: Een website die inzicht biedt in de lobbyactiviteiten van grote bedrijven bij de Europese instellingen.
 56. The Lobbying Observatory: Een platform dat informatie verstrekt over lobbyactiviteiten en de invloed van lobbyisten op het Europese beleid.
 57. EU Lobbying Register: Het officiële register van de Europese Commissie waar lobbyisten en lobbygroepen zich kunnen registreren en informatie over hun activiteiten moeten verstrekken.
 58. ALTER-EU Who’s Lobbying?: Een database die informatie verstrekt over lobbygroepen en hun financiers in de Europese Unie.
 59. Follow the Money EU: Een platform dat de financiële stromen en invloed van lobbyisten in de Europese Unie onderzoekt en in kaart brengt.
 60. Spinwatch: Een onafhankelijke onderzoeksgroep die zich bezighoudt met het volgen en analyseren van lobbypraktijken en de invloed van de lobby-industrie in Europa.
 61. LobbyControl: Een Duitse non-profitorganisatie die pleit voor transparantie en controle op lobbyactiviteiten, zowel op nationaal als Europees niveau.
 62. ALTER-EU Lobby Planet: Een interactieve gids die informatie biedt over de lobbyactiviteiten van grote bedrijven en lobbygroepen in de Europese Unie.
 63. The LobbyFacts Data Hub: Een databank met uitgebreide gegevens over lobbyisten, lobbygroepen en lobby-uitgaven in de Europese Unie.
 64. CEOx (Corporate Europe Observatory Exposed): Een platform dat inzicht biedt in de invloed van grote bedrijven en lobbygroepen op het Europese beleid.
 65. Transparency Register: Het officiële register van de Europese Unie waarin lobbyisten en lobbygroepen zich moeten registreren en informatie moeten verstrekken over hun lobbyactiviteiten.
 66. Corporate Europe: Een onderzoeksgroep die zich richt op de invloed van grote bedrijven op het Europese beleid en pleit voor meer transparantie en democratie.
 67. The InfluenceMap: Een organisatie die de invloed van bedrijven op klimaatbeleid en andere beleidsgebieden in kaart brengt, inclusief lobbypraktijken in Europa.
 68. EU Watchdog: Een onafhankelijk platform dat zich toelegt op het volgen en analyseren van lobbypraktijken en de invloed van lobbyisten in Europa.
 69. Corporate Europe Observatory – Lobby Planet: Een gids die informatie biedt over de invloed van lobbyisten en grote bedrijven in Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie.
 70. The Lobbypedia: Een platform dat inzicht biedt in lobbygroepen, hun invloed en de achtergrond van lobbyisten in Europa.